ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Τίτλος : 3ο υποέργο «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία» του έργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου»

Περιφέρεια: Πελοπόννησος, Ν. Μεσσηνίας, Δήμος Μεσσήνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Πελοπόννησος 2014-2020

Φορέας Λειτουργίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Προϋπολογισμός: 1.999.291,34 ευρώ

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο του 3ο υποέργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία» του έργου  « Επαρχιακή  οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου» διενεργήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανασκαφική έρευνα στην Ακρόπολη της αρχαάις Κορώνης, πόλης που σύμφωνα με γραπτές πηγές και αρχαιολογικές μαρτυρίες, ιδρύθηκε γύρω στο 1365 π.χ. από Βοιωτούς εποίκους και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Η έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στο τμήμα του προτεινόμενου άξονα που διερχόταν μέσα από τον κηρυγμένο χώρο της Ακρόπολης (ΦΕΚ780/Β΄/29-12-1981), έφερε στο φως σημαντικές αρχαιότητες, κυρίως οικοδομικά και ταφικά κατάλοιπα, που σχετίζονται με την οχύρωση και τον ιστό της αρχαίας και πρωτοβυζαντινής πόλης.

 

Οφέλη: η διενεργηθείσα ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως νέα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την οχύρωση, τα ταφικά έθιμα και την τοπογραφία της πόλης. της αρχαίας Κορώνης, Οι ανεσκαμμένες αρχαιότητες, σύμφωνα με Απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, θα διατηρηθούν in situ, με αποτέλεσμα να είναι ορατές και επισκέψιμες και ως εκ τούτου δύναται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής. Επιπλέον, τα ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας θα παρουσιαστούν στην επιστημονική κοινότητα μέσα από δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

ΚΑΣΤΡΟ ΜΙΛΑ

Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 450.000,00 €

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου του Μίλα, ενός από τα σημαντικότερα κάστρα της περιόδου της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο.

Το κάστρο του Μίλα ταυτίζεται με το Châteauneuf που ίδρυσε η Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου (1297-1301). Πρόκειται για μικρό οχυρό χτισμένο σε θέση στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής και των μεσαιωνικών οδών, το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες με κάστρα-κατοικίες της Δυτικής Ευρώπης. Το κυρίως κάστρο έχει σε κάτοψη ακανόνιστο τετράπλευρο σχήμα και ενισχύεται περιμετρικά με τρεις ογκώδεις πύργους. Βορείως του κυρίως κάστρου αναπτύσσεται ένας χαμηλότερος οχυρωματικός περίβολος, αμελέστερης κατασκευής, ενώ σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων βορειοδυτικά έχουν εντοπιστεί τα λείψανα μικρής πύλης.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται γενικοί καθαρισμοί και αποχωματώσεις για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη επιχωμένων τμημάτων της οχύρωσης. Παράλληλα, γίνονται εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης στα κατεστραμμένα τμήματα του κυρίως κάστρου.

 

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα δομοστατικά προβλήματα του κάστρου και το μνημείο θα καταστεί επισκέψιμο για το ευρύ κοινό. Στο μνημείο θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες για τους επισκέπτες, ενώ τα ευρήματα που θα προκύψουν θα παρουσιαστούν στην επιστημονική κοινότητα μέσα από δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, η οποία με τη σειρά της θα συνδράμει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

 

Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ

Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΚΟΡΩΝΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Παναγίας Γριβιτσιανής, το οποίο εντάσσεται σε ένα συγκρότημα κτηρίων που προστατεύονται από ορθογωνικό περίβολο.

Το καθολικό του μοναστηριακού συγκροτήματος, η αρχική οικοδομική φάση του οποίου χρονολογείται στα τέλη του 12ου αι. ή τις αρχές του 13ου αι. μ.Χ., ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου, με μεταγενέστερες προσθήκες και μετασκευές, και διακοσμείται με αξιόλογες τοιχογραφίες του 16ου-17ου αι. μ.Χ. Στο πλαίσιο των εργασιών διαμόρφωσης του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του καθολικού, διενεργείται ανασκαφική έρευνα κατά μήκος του νότιου και ανατολικού τοίχου του, που αποκαλύπτει αρχιτεκτονικά και ταφικά κατάλοιπα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης, που περιλαμβάνουν στερέωση και αποκατάσταση τοιχοποιιών και θολοδομιών, επικεράμωση στεγών, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και νέου τέμπλου, καθώς και εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών (άμεσα σωστικά μέτρα).

 

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αρθούν τα προβλήματα παθολογίας του καθολικού και θα προβληθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του. Το αποκαταστημένο μνημείο θα εγγυάται την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Το σύνολο των εργασιών θα καταγραφεί και το σύνολο των ευρημάτων θα τεκμηριωθεί αρχαιολογικά. Το μνημείο θα αναδειχθεί με όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του, καθώς και τη με δημοσιοποίηση όλων των νέων ευρημάτων στην επιστημονική κοινότητα. Η ανάδειξη του εμβληματικού αυτού μνημείου, εντασσόμενου σε φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό της επισκεψιμότητας και ως εκ τούτου την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, η οποία θα συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

 

ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

Τίτλος : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Δ.Δ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Φορέας Λειτουργίας : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός : 200.000,00 €

Ταμείο : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή: Το κάστρο της Ανδρούσας καταλαμβάνει το βορειοανατολικό άκρο χαμηλού επίπεδου πλατώματος στις δυτικές παρυφές του κάμπου της Μεσσηνίας και η αρχική οικοδομική του φάση ανάγεται στα μέσα του 13ου αι. μ.Χ. Η αναστήλωση του μεγαλύτερου μέρους του έχει ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του ΕΣΠΑ 2010-2014.

Ο βορειοδυτικός πύργος του κάστρου παρουσιάζει τα μεγαλύτερα στατικά προβλήματα. Στο πλαίσιο των εργασιών προστασίας και ανάδειξης του μνημείου πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης της τοιχοποιίας του με λιθοσυμπληρώσεις και λιθοσυρραφές, εφαρμογή ενεμάτων, εκ νέου αρμολογήσεις και αντικατάσταση των ξύλινων ελκυστήρων.

Οφέλη: Η υλοποίηση της πράξης θα άρει την επικινδυνότητα της κατάστασης και θα συμβάλει στην πλήρη επιστημονική τεκμηρίωσή του. Ταυτόχρονα θα είναι ασφαλώς επισκέψιμο και λειτουργικό και παράλληλα να αναδειχθεί η σημασία του για την περιοχή και την ιστορία της, με την επίτευξη της αρχιτεκτονικής και αισθητικής αποκατάστασης του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αξίες του ως ιστορικού χώρου, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της περιοχής με την απόδοση στο κοινό ενός πλήρως λειτουργικού αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος θα αποτελέσει πόλο έλξης των επισκεπτών.

 

Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

 

Τίτλος : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ»

Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΜΕΛΙΓΑΛΑ, Τ.Κ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020

Φορέας Λειτουργίας : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός : 800.000,00€

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή : Ο Ι.Ν. Ταξιαρχών στην Πολίχνη, κτίσμα του τέλους του 10ου αιώνα, βρίσκεται βορείως του ομώνυμου οικισμού. Ανήκει στη σπάνια παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού «με συνεπτυγμένο το δυτικό σκέλος του σταυρού». Ο τρούλος έχει κυλινδρικό τύμπανο και ενισχύεται εσωτερικά με δύο αλληλοτεμνόμενες νευρώσεις, στοιχείο ασυνήθιστο σε βυζαντινούς ναούς του ελλαδικού χώρου. Τον 18ο αιώνα υπέστη ευρείας κλίμακας μετασκευή (τοίχιση διαμερισμάτων, υποστύλωση θόλων με ενισχυτικά τόξα και τοίχους, κατάργηση εξωτερικά της σταυροειδούς διάταξης των στεγών και κάλυψη ναού και αρχικού νάρθηκα με ενιαία δίρριχτη στέγη). Τη μεγαλύτερη αισθητική υποβάθμιση την υπέστη το 1929, με τη προσθήκη του μεγάλου ξυλόστεγου εξωνάρθηκα. Στα βόρεια, ανατολικά και νότια του ναού διατηρούνται ερείπια οχυρωματικού περιβόλου, στον οποίο αναγνωρίζονται τουλάχιστον τρεις οικοδομικές φάσεις. Η θέση έχει ταυτιστεί με το αναφερόμενο στις πηγές κάστρο του Αρχαγγέλου, κτίσμα των χρόνων της Φραγκοκρατίας. Ο οχυρωματικός περίβολος έχει κάτοψη σχήματος τετραγώνου. Καλύτερα διατηρείται η ΝΔ γωνία όπου υψώνεται ερειπωμένο πυργοειδές κτίσμα. Τα υπόλοιπα κατάλοιπα του περιβόλου διατηρούνται σε πλήρη ερείπωση παρουσιάζοντας σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται καθαρισμοί με δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές κυρίως στο δυτικό τμήμα του περιβόλου και μεταξύ ναού και βορείου τοίχου, καθαίρεση του μεταγενέστερου νάρθηκα, στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση του αρχικού (βυζαντινού) ναού, του πύργου και τμημάτων του οχυρωματικού περιβόλου.

Οφέλη : Βασικός στόχος της πράξης είναι η αποκατάσταση και η επαρκής ενίσχυση του μνημείου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά δομοστατικά του προβλήματα. Η υλοποίηση της πράξης θα άρει την επικινδυνότητα του μνημείου και θα συμβάλλει στην πλήρη επιστημονική τεκμηρίωσή του. Με την ολοκλήρωσή της θα αναδειχθεί η σημασία του για την περιοχή και την ιστορία της και θα αυξηθεί η επισκεψιμότητά του, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της περιοχής με την απόδοση στο κοινό ενός αρχαιολογικού χώρου – πόλου σημαντικής τουριστικής έλξης.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

  Μεθώνης 10 & Κανάρη, 24131 ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

27210 22534, 27210 26770    27210 21372

 

  Μπενάκη & Παπάζογλου 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

27210 63100, 27210 26410    27210 26209

 

e-mail: efames@culture.gr

Η Εφορεία

Η Ιστορία της Εφορείας |  Διάρθρωση

Μνημεία

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επικοινωνία

Για τον πολίτη   |  Το Υπουργείο  |  Επικοινωνήστε μαζί μας

© ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2018-2021

Σχεδιασμός, ανάπτυξη & υλοποίηση ιστότοπου:

Τάσος Παπαδόγκωνας, Σχεδιαστής ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Made with